VARLIK FONU SATIŞA AÇILDI

Resmi Gazete’de yer alan Sermaya Piyasası Kurulu tebliğiyle Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu, yapılan değişiklikle ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ kapsamına alındı.

ÇAYKUR’un içinde bulunduğu Türkiye Varlık Fonu, yapılan değişiklikle Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına alındı. Resmi Gazete’de; “9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1) 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” tebliğinde, “Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir” değişikliği yer aldı.

Sermaya Piyasası Kurulu’nun değişikliğe ilişkin tebliğinde: “Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” değişikliği de yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğiyle, 24. maddesine eklenen fıkrada ise; “Kurul, fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir” ibaresi yer aldı.

Takip et ve Paylaş:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://haberize.net/varlik-fonu-satisa-acildi/
Instagram

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir